ศาลยุติธรรม
Court of Justice
image

D2MS

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเลย ขนาด 10 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ (ครั้งที่ 2) ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
image

           ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเลย ขนาด 10 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ (ครั้งที่ 2) ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


image เอกสารแนบ