ศาลยุติธรรม
Court of Justice
image

D2MS

ประกาศศาลแขวงภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมารักษาความสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2562 ศาลแขวงภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
image

ประกาศศาลแขวงภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมารักษาความสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2562 ศาลแขวงภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)